Klachten

klachtenprocedure cursussen

Klachtenprocedure webshop
deDNKRS levert op professionele en zorgvuldige wijze producten aan u. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening, de wijze waarop u bent bejegend of het product. Kortom u hebt een klacht.
U kunt dit aan ons telefonisch of per mail kenbaar maken via info@deDNKRS.nl (onder vermelding van je naam, adres, woonplaats en je klantnummer of bestelnummer). Zo kunnen wij samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Als dit niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u zich richten tot de directie van deDNKRS, Marianne van Gelder of Hildi Glastra van Loon. Het uitgangspunt is om in een telefonisch gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing. Mocht u na het gesprek nog niet tevreden zijn met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke klacht, zoals hieronder beschreven in de klachtenafhandeling.

Zodra je schriftelijke klacht is ontvangen, sturen we je een ontvangstbevestiging. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via de e-mail een reactie.

deDNKRS handelt de klacht vier weken na ontvangst af. Lukt dit niet dan wordt je daar ruim op tijd van op de hoogte gesteld met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

deDNKRS deelt de schriftelijk de bevindingen van het onderzoek over de klacht met de klager samen met de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. De klager kan hierop reageren als hij niet akkoord is. Hierop kan een standpunten uitwisseling plaatsvinden. Dit houdt in dat er, door nog een aantal keer op elkaars standpunt te reageren, gelegenheid is om de klacht onderling op te lossen. Als er na de standpunten uitwisseling geen sprake is van een oplossing, schakelt deDNKRS een onafhankelijke derde, Het Wetsbureau, in en wordt de klager erop gewezen dat hij binnen drie maanden (na dagtekening van het antwoord) een klacht kan indienen bij deze onafhankelijke derde. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor deDNKRS.

Klachtenprocedure cursussen

Hieronder kunt u de klachtenprocedure voor cursussen downloaden.

Reacties zijn gesloten.