Onderzoek leefwereld klanten en imago van deDNKRS – maak kans op het spel Photosynthesis

We zijn 2021 hoopvol, met nieuwe inzichten en nieuwe energie gestart met onder meer een onderzoek onder onze klanten. We krijgen hierbij ondersteuning van Jane Poerwoadmodjo van MeJane Communicatie.

Het doel van het onderzoek is de behoefte van onze klant centraal te stellen in dienstverlening en communicatie. Het onderzoek bestaat enerzijds uit een kwalitatief onderzoek; persoonlijke gesprekken met verschillende klanten om de leefwereld nader te onderzoeken. Anderzijds voeren we een imago-onderzoek uit door middel van een online vragenlijst.

Onderzoek leefwereld klanten
In het kwalitatief onderzoek staat ‘outside-in denken’ centraal. We voeren persoonlijke gesprekken met onze klanten en vragen naar waar hun behoeften momenteel liggen. We blikken terug op het afgelopen jaar waarin we verrast werden door de pandemie en de gevolgen daarvan. We brengen in beeld welke gevolgen dit heeft voor onze klanten en of de behoeften hierdoor veranderd zijn.

Voor scholen is een heel nieuwe tijd aangebroken, waarin niet altijd aandacht en ruimte is voor teamtrainingen op het gebied van hoogbegaafdheid bijvoorbeeld. Ouders hebben een heel andere taak gekregen met werken vanuit huis en de begeleiding van hun kinderen bij hun schoolwerk. Inmiddels hebben we al meerdere gesprekken gevoerd en hebben we al verschillende inzichten gekregen die ons op weg helpen bij verdere ontwikkeling van deDNKRS.

Imago-onderzoek; een online vragenlijst
Twee weken geleden verstuurden wij een online vragenlijst aan onze klanten, waarmee we zicht willen krijgen op hoe de klant ons ziet, hoe zij onze diensten ervaren en via welke kanalen zij het liefst met ons communiceren. Om het invullen van de vragenlijst nóg leuker te maken, verloten we een gezelschapsspel onder de respondenten.

De uitkomsten van zowel het kwalitatief- als het imago-onderzoek zullen in ieder geval worden meegenomen bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en website. Verder kan de dienstverlening en kunnen overige communicatiemiddelen voordeel hebben van de inzichten uit het onderzoek.

Meedoen aan ons onderzoek?
Bestaande klanten en contacten kunnen een bijdrage aan het onderzoek leveren, door het invullen van onze enquête. Hiermee maak je kans op het gezelschapsspel Photosynthesis. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuutjes. Alvast heel erg bedankt!

Warme groeten, team deDNKRS

Enquête ouders, klik op afbeelding:

Enquête professionals, klik op afbeelding:

Reacties zijn gesloten.