Ouders

 begeleidinggezinsondersteuning verrijkingsklasvo-trainingen/activiteiten 

 

Het is als ouder vaak niet eenvoudig te beoordelen of je kind hoogbegaafd is. Ten eerste ligt het vaak gevoelig om over je eigen kind te beweren dat hij hoogbegaafd is. Daarnaast heb je misschien geen vergelijking en kan het gedrag van je kind door zoveel andere factoren veroorzaakt worden.

Omdat kinderen uniek zijn is het moeilijk om te spreken over algemene eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld het ene (hoog)begaafde kind op sociaal gebied erg sterk, terwijl een andere (hoog)begaafde kind juist erg op zichzelf is gericht. De ene (hoog)begaafde leerling is bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl een andere (hoog)begaafde leerling door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft. Een (hoog)begaafd kind hoeft dus niet alle eigenschappen te bezitten. En het omgekeerde is ook het geval: als iemand één of meerdere gedragsaspecten vertoont, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat hij/zij (hoog)begaafd is.

deDNKRS aanbod

 

Begeleiding
Voor ouders is het vaak een enorme zoektocht naar de juiste vorm van begeleiding en hulp voor hun hoogbegaafde kind. Zowel binnen het gezin, als het gaat om de opvoeding van een hoogbegaafd kind als op school. deDNKRS gaat met u in gesprek om helder te krijgen welke stappen ondernomen kunnen worden om uw kind optimaal te begeleiden. Als er sprake is van een leerbelemmering (ADD, ADHD, autisme, dyslexie, onderpresteren, faalangst e.d.) in combinatie met hoogbegaafdheid, dan kunnen wij u ook hierbij adviseren en samen met uw zoon of dochter op zoek gaan naar een werkbare en liefst plezierige schooltijd.

Begeleiding op school
deDNKRS kunnen ook extra begeleiding geven op school. Samen met de leerkracht maken we een plan voor het schoolwerk van uw kind en helpen we bij vaardigheden als werken met een plan, doorzetten en concentratie verbeteren, en leren leren.

Begeleiding voor uw kind 

deDNKRS biedt verschillende vormen van begeleiding, waaronder deDNKRS begeleiding, Mindfulness coaching en Beeldende therapie.

Gezinsondersteuning

deDNKRS biedt online gezinsondersteuning. Dit zijn gesprekken van een half uur, speciaal ontwikkeld voor ondersteuning tijdens de coronacrisis. Lees meer.

De verrijkingsklas voor uw kind
De verrijkingsklas is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen die iets méér willen of nodig hebben. Méér plezier, méér inzicht in zichzelf,  méér kennis over denken en leren. Lees meer.

Verrijkingsklas voor peuters en kleuters

Op dit moment heeft deDNKRS geen peuter- en kleutergroepen. Wij hopen dit in de toekomst weer te kunnen bieden.

Spelmiddagen & ontmoetingsmiddagen voor ouders en kind 2-12 jaar
Om ouders van hoogbegaafde kinderen de gelegenheid te geven om met elkaar te praten over de opvoeding, ervaringen op school of bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling van hun kind, organiseren wij ongeveer elke twee maanden (gratis) ontmoetingsmiddagen. Tijdens deze middagen kunnen de kinderen met elkaar spelen en wordt er voor ouders informatie gegeven over een bepaald onderwerp, workshops voor kinderen en ouders, waarna er gelegenheid is voor het uitwisselen van ervaringen. Informatie over data, locatie en kosten kunt u vinden op onze nieuwspagina.

deDNKRS-vo-training voor hoogbegaafde middelbare scholieren

deDNKRS-vo-training is een leuke en praktische training voor hoogbegaafde middelbare scholieren. In 5 bijeenkomsten behandelen we voor hoogbegaafde leerlingen vaak lastige vaardigheden, zoals plannen, leren te leren en samenwerken. Het trainen van deze vaardigheden zal de hoogbegaafde leerlingen helpen om met plezier en succes hun middelbare schoolperiode te doorlopen.

Een ouder-kind avond maakt onderdeel uit van de training. Op deze avond delen de kinderen wat ze hebben geleerd en gaan ouder(s) en kind met elkaar in gesprek over wederzijdse verwachtingen.

Inhoud van de training

  • Wie ben je en wie wil je zijn?
  • Verwachtingen van de middelbare school
  • Mindset
  • Omgaan met perfectionisme en faalangst
  • Plannen en organiseren
  • Leren leren en automatiseren
  • Het (tiener)brein
  • Samenwerken, werkstukken en presentaties
  • Praktische tips voor leren
  • En meer…

 

Reacties zijn gesloten.