Vergoedingen jeugdhulp

Worden de kosten van deDNKRS vergoed?

  • Beeldende therapie wordt in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Een school kan een zorgarrangement voor een leerling aanvragen bij het eigen bestuur of het desbetreffende samenwerkingsverband. Niet alle besturen hebben daarvoor geld beschikbaar. Per situatie moet dit nagevraagd worden en maar een klein deel van de hoogbegaafde kinderen komt in aanmerking. Dit is veelal gerelateerd aan de beschikbare financiën en de mate van handelingsverlegenheid van de school.
  • Wij hebben een contract met de gemeente Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland. deDNKRS biedt enkelvoudige specialistische jeugdhulp in segment B. Ouders hebben een verwijzing (van de huisarts, het lokale team, een jeugdarts, de gemeente etc.) nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.
  • Vergoeding uit Persoonsgebonden budget (PGB) is mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van SVB/PGB.

Reacties zijn gesloten.