Vergoedingen jeugdhulp

Worden de kosten van deDNKRS vergoed?

  • Beeldende therapie wordt in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Een school kan een zorgarrangement voor een leerling aanvragen bij het eigen bestuur of het desbetreffende samenwerkingsverband. Vanaf 1 januari 2019 kunnen samenwerkingsverbanden en scholen voor primair en voortgezet onderwijs financiële ondersteuning aanvragen voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Lees hier meer over.
  • Vergoeding uit Persoonsgebonden budget (PGB) is mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van SVB/PGB.
  • Wij hebben een contract met de gemeente Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland. deDNKRS biedt enkelvoudige specialistische jeugdhulp in segment B. Ouders hebben een verwijzing (van de huisarts, het lokale team, een jeugdarts, de gemeente etc.) nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. De afgelopen jaren hebben wij een forse toestroom gehad van nieuwe cliënten. Een teken dat de werkwijze van deDNKRS veel mensen aanspreekt. Dit willen wij graag zo houden. Wij hanteren een wachtlijst.

Reacties zijn gesloten.