Verrijkingsklassen

deDNKRS verrijkingsklasdeDNKRS XL • Peuter- en kleuterverrijkingsgroep

Inleiding

De plusklas of verrijkingsklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die iets méér willen of nodig hebben. Méér plezier, méér inzicht in zichzelf,  méér kennis over denken en leren.

InschrijvenIn de verrijkingsklassen van deDNKRS krijgen hoogbegaafde kinderen inzicht in hun eigen denkproces. Dit is van groot belang omdat hun manier van denken verschilt met die van anderen, wat kan leiden tot frustratie of onzekerheid. Denken kan voor slimme kinderen zo ‘flitsend’ snel gaan, dat ze niet ontdekken hoe het denkproces zich voltrekt. Belangrijk is om stil te staan bij de totstandkoming van  een antwoord en niet alleen bij de constatering of een antwoord goed is of niet. Hierdoor leert het kind zijn denkproces te verbeteren. Voor leren over denken is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan.

Stoeien met de stof is belangrijk om tegen grenzen van het denken en het vermogen van het kind aan te lopen, want juist op zulke momenten wordt er geleerd! Leren denken wordt in de opdrachten gecombineerd met de aanpak van de drie denkvaardigheden van Sternberg die in aanleg bij iedereen aanwezig zijn: analytisch, praktisch en creatief denken. Tijdens de les ligt de nadruk op: hoge concentratie, hoge eisen stellen aan het leerproces (niet aan het product), het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De basis van de opdrachten is dan ook via deze metacognitieve manier van werken het denkproces te doorgronden; de leerling leert zijn leerweg te benoemen en kan hier actief stappen in zetten.

Leren over denken
Uitgangspunt voor de verrijkingsklassen van deDNKRS is de theorie van Robert Sternberg waarbij de drie denkvaardigheden creatief, analytisch en praktisch centraal staan (CAP-denken). De leerlingen leren om deze drie manieren van denken te onderscheiden.
Na het volgen van de verrijkingslessen kunnen de kinderen de manier van denken herkennen en benoemen die zij zelf het makkelijkst toepassen én de manier van denken die ze nog niet zo goed ontwikkeld hebben. Ook herkennen en benoemen zij de manier van denken bij anderen.
deDNKRS maakt gebruik van een door het CBO (Centrum Begaafdheids Onderzoek) te Nijmegen ontwikkelde en wetenschappelijk onderzochte methode, onder andere gebaseerd op de onderzoeken van Robert J. Sternberg. Per les staan ook andere aandachtspunten centraal, zoals faalangst, onderpresteren, frustratietraining en samenwerken.

Voorwaarde voor deelname aan deDNKRS-verrijkingsklas is dat het kind (hoog)begaafd is en kan functioneren in een groep. Kinderen kunnen instromen in de verrijkingsklas en wordt er tijdens een eerste bijeenkomst gekeken of de verrijkingsklas geschikt is voor het kind. Eventueel kan voorafgaand aan de verrijkingsklas een intakegesprek plaats vinden met ouder(s) en kind. Dan onderzoeken wij via een vragenlijst en een gesprek of het kind geschikt is om aan de verrijkingsklas deel te nemen. De inhoud en werkvormen zijn namelijk vooral voor hoogbegaafde kinderen passend. Hoogbegaafdheid aangetoond door diagnostisch onderzoek of via deelname aan plusvoorzieningen is een pré maar niet noodzakelijk.
De verrijkingsklassen zijn onder schooltijd. Uw kind moet bij inschrijving toestemming van de school hebben om op de aangegeven tijdstippen te mogen deelnemen.

What do we wish to maximize through our schooling? Is it just knowledge? Is it just intelligence? Or is it also wisdom? If it is wisdom, then we need to put our students on a much different course.
Robert Sternberg (psycholoog en wetenschapper).

deDNKRS Verrijkingsklas

Deze verrijkingsklas is een intensieve serie bijeenkomsten met prikkelende opdrachten van elk een dagdeel. Kinderen starten eerst met de verrijkingsklas voordat ze door kunnen stromen naar een vervolgklas, deDNKRS XL. De nadruk in deze verrijkingsklassen ligt op reflectie op het leergedrag en de transfer naar de leersituatie op school. Doordat de groep klein is, is het mogelijk om in een korte tijd veel resultaat te boeken.
Halverwege de cyclus worden gesprekken met ouders en leerlingen gevoerd. Aan de hand van deze gesprekken worden persoonlijke doelen gesteld, waarmee specifieke vaardigheden worden versterkt. Dit zijn vaardigheden als:

 • Doelen stellen
 • Een plan maken en uitvoeren
 • Concentreren en jezelf organiseren
 • Doorzetten als het moeilijk wordt
 • Hulp vragen en voor jezelf opkomen
 • Laten zien wat je weet en kunt
 • Anders durven en mogen zijn
 • Fouten mogen maken
 • Je grenzen verleggen
 • Kunnen samenwerken
 • Omgaan met tegenslag en kritiek

De kinderen houden in een eigen portfolio hun vorderingen bij en krijgen twee keer per jaar of wanneer zij de groep verlaten, een rapport van de leerkracht. Op verzoek kan na de minimale deelname van vijftien keer, een verslag voor de ouders (en school) geschreven worden of een evaluatiegesprek plaatsvinden tegen het hiervoor geldende tarief.

In principe is de indeling van de groepen als volgt. Kijk hier voor de definitieve indeling van de groepen.
Verrijkingsklas groep 3/4/5 Wekelijks op dinsdagochtend en vrijdagochtend van 8.45-11.45 uur (behalve tijdens de schoolvakanties).
Data eerste cyclus (15 bijeenkomsten): september tot en met januari (zie voor data onze nieuwspagina).
Data tweede cyclus (15 bijeenkomsten): februari tot en met juni (zie voor data onze nieuwspagina).
Verrijkingsklas groep 6/7/8 Wekelijks op woensdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur (behalve tijdens de schoolvakanties).
Data eerste half jaar (15 bijeenkomsten): september tot en met januari (zie voor data onze nieuwspagina).
Data tweede half jaar (15 bijeenkomsten): februari tot en met juni (zie voor data onze nieuwspagina).
Optioneel: Bij voldoende aanmeldingen start er een extra groep op donderdag. Wekelijks op donderdagochtend van 8.45-11.45 uur (behalve tijdens de schoolvakanties). De samenstelling van de groep is afhankelijk van de aanmeldingen.
Data eerste cyclus (15 bijeenkomsten): september tot en met januari (zie voor data onze nieuwspagina).
Data tweede cyclus (15 bijeenkomsten): februari tot en met juni (zie voor data onze nieuwspagina).
Locatie: Pieronlaan 7, 1185 DV  Amstelveen
InschrijvenTarief: Klik hier.
Data: Kijk voor data van deDNKRS-verrijkingsklassen in onze agenda!


deDNKRS XL

Wanneer leerlingen een jaar of langer in de reguliere verrijkingsklas hebben gezeten, hebben zij kennisgemaakt met verschillende leervaardigheden en zijn ze vaak toe aan een verdiepingsslag die het mogelijk maakt om zelfverantwoordelijk te leren. Dit is nu mogelijk in deDNKRS-XL.
In deDNKRS XL begeleiden we kinderen om van zelfstandig leren te groeien naar zelfverantwoordelijk leren. We geven kinderen meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid in het bepalen van leerdoelen, de manier van leren, het verwerken van de stof en het evalueren.1380_a4

De in de reguliere verrijkingsklas aangeboden theorieën en concepten (Mindset, denkvaardigheden van Sternberg, Taxonomie van Bloom en het Model van Talentontwikkeling) worden in deDNKRS XL verder ontwikkeld en toegepast aan de hand van een moeilijke taak. Door het stellen van helder geformuleerde individuele doelen (ontwikkelperspectief) en het werken in een kleine groep, worden leervaardigheden (waaronder executieve functies) die belangrijk zijn voor het leerproces, verder ontwikkeld onder begeleiding van een specialist hoogbegaafdheid.

Tijdens deDNKRS XL wordt gedurende een langere periode aan een vakoverstijgend thema gewerkt, waarbinnen de leerlingen onderzoeksvaardigheden en hogere-orde-denkvaardigheden ontwikkelen. Binnen het thema is er ruimte voor eigen invulling en eigen leerdoelen. Door langere tijd met een onderwerp bezig te zijn, komen leerlingen andere hobbels op hun pad tegen dan bij kortere opdrachten. Ook is er minder gelegenheid om te vluchten of te vermijden. De cyclus telt 15 lessen en bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur op de donderdagochtend. Tijdens de cyclus wordt gewerkt aan twee thema’s. De eerste les is een open les waarbij ouders aanwezig zijn. Samen met de leerlingen en de leerkracht wordt voor ieder kind een ontwikkelperspectief vastgesteld en visueel gemaakt. Gedurende het project wordt er wekelijks gereflecteerd op individuele leerdoelen. Aan het einde van de cyclus schrijven de leerlingen een reflectieverslag aan de hand van een door deDNKRS aangeleverd format. De cyclus wordt afgesloten met een 10-minutengesprek met de leerling en de ouders van de leerling.

Doelen: Ontwikkelen naar zelfverantwoordelijk leren (verantwoordelijkheid voor eigen leerproces) Ontwikkelen in de richting van de persoonlijke leerdoelen Ontwikkelen in de richting van vaardigheidsdoelen (proces) Ontwikkelen in de richting van inhoudelijke doelen (product) Ontwikkelen van hogere-orde-denkvaardigheden
Uitgangspunten voor deelname: Leerlingen hebben minimaal een jaar deelgenomen aan deDNKRS Verrijkingsklas. Leerlingen beschikken over reflectief vermogen. Leerlingen laten voldoende taakgericht gedrag en zelfstandigheid zien. Leerlingen beschikken over enige mate van doorzettingsvermogen en volgehouden aandacht. De leerkrachten van de verrijkingsklassen beslissen of een leerling toe is aan de verrijkingsklas XL Aan deDNKRS XL kan meerde cycli worden deelgenomen om verschillende vaardigheden te ontwikkelen. Aansluitend kan een leerling doorstromen naar deDNKRS Leren met Lef en deDNKRS Brugklastraining.
Praktische zaken:
Groepsgrootte: max. 10 leerlingen Leeftijd: groep 5 t/m 8
Aantal bijeenkomsten: 15 (half jaar) of 30 (heel schooljaar)
Tijden: 8.45 – 11.45 uur
Tarief: Klik hier.
InschrijvenKijk hier voor de VOORDELIGE KEUS!
Inschrijven kan hier. Kijk voor data van deDNKRS-verrijkingsklassen in onze agenda!


Denkertjes verrijkingsgroep voor peuters en kleuters

deDNKRS heeft een bijzondere verrijkingsklas voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de leeftijd van 2,5 tot en met 4 jaar: de Denkertjes.
Naast het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, waardoor uw kind een gezond zelfbeeld ontwikkelt, onderzoeken we samen een thema of materialen en doen we zelfs proefjes en spelletjes. Dit is niet alleen leerzaam, maar vooral ook erg leuk om te doen!
We werken in groepen van ongeveer 6 tot 8 kinderen. De begeleiders van deDNKRS zijn gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid, intelligentie en leren en kunnen gerichte feedback geven op het leergedrag en het handelen van uw kind.
Na afloop krijgt u een kort verslag mee over de gesignaleerde ontwikkeling van uw kind. Dit kan gebruikt worden als overdracht naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de basisschool. Er is beperkt plek omdat we de groep klein willen houden (maximaal 8 kinderen).

Op onze facebookpagina staan foto’s en reacties van ouders over onze Denkertjes.
Voor inschrijven, vragen en aanvullende informatie kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen naar info@deDNKRS.nl

Er is beperkt plek omdat we de groep klein willen houden (maximaal 8 kinderen).
Tarief: Kijk hier 15 bijeenkomsten per cyclus à 1,5 uur
Locatie: Pieronlaan 7 Amstelveen
Leerkracht: Karin Sommen
InschrijvenKijk voor data en tijden op onze agenda.
Schrijf uw kind hier in.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Deel je ervaringen en lees die van anderen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

6 reacties op Verrijkingsklassen

 1. Ruby schreef:

  interessant?

  • Marianne schreef:

   Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde kinderen is onze deDNKRS verrijkingsklas leerzaam en een uitdaging.

   • Wendy schreef:

    Klinkt helemaal goed, maar helaas voor jonge kinderen. Organiseren jullie dit ook voor middelbare scholieren/ kinderen waar pas op middelbare school problemen naar boven komen/diagnose gesteld wordt.

    • Marianne schreef:

     Voor middelbare scholieren hebben wij individuele coachingtrajecten eventueel gecombineerd met leren-leren. De verrijkingsklassen geven wij ook in het Voortgezet Onderwijs op aanvraag van de school. Mail of bel ons gerust met je vragen.