Cursussen

Workshop Inspirerende ideeën voor je verrijkingsklas
Cursus Kennen en coachen van hoogbegaafde leerlingen in het vo

Gratis Workshop en Webinar

Leerweg Hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

Leerweg Hoogbegaafdheid in het onderwijs

Gratis workshop verrijken in de montessoriklas

deDNKRS biedt regelmatig een gratis workshop aan over montessorionderwijs & hoogbegaafdheid, de taxonomie van Bloom en top-down leren in de montessoriklas. Via deze workshop maak je ook meteen kennis met onze cursussen speciaal ontwikkeld voor leerkrachten in het montessori onderwijs.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs, totaalopleiding

Deze leerweg (bestaande uit drie modules) van negen maandelijkse middagen is een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde opleiding voor montessorianen.

  • deel 1: Basis Rijk Onderwijs
  • deel 2: Verdieping Rijk Onderwijs
  • deel 3: Denken, leren en doen

Wat is hoogbegaafdheid, en hoe maken we gebruik van de sterke kanten van het montessorionderwijs om de (hoog)begaafde kinderen beter te bedienen? Hoe kan de voorbereide omgeving een rol spelen in dit aanbod? Hoe kan onze montessoriaanse wijze van begeleiden aansluiten bij wat een (hoog)begaafd kind nodig heeft, en op welke manier kunnen we meer verdieping en verbreding bereiken met het materiaal? Heeft een montessorischool eigenlijk wel een verrijkingsklas nodig? Vragen als deze komen aan de orde, maar ook heel veel ideeën, voorbeelden en achtergronden die maken dat je je na negen maandelijkse bijeenkomsten een specialist kunt noemen in het montessorionderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat, en word je jaarlijks uitgenodigd voor de terugkomdag om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Je krijgt daarnaast toegang tot een databank met alle materialen van de cursus en de mogelijkheid samen te werken met andere (oud)cursisten, een groeiende groep enthousiaste montessorianen.

We werken met kleine groepen waardoor maatwerk mogelijk is en we altijd kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de deelnemers.

Afhankelijk van de situatie van het moment en de richtlijnen vanuit de overheid, zorgen wij bij onze cursussen altijd voor een digitale of hybride variant van onze cursussen.

Wanneer je inschrijft voor deze leerweg (in plaats van de drie losse modules), dan ontvang je 10% korting. Scholen van cursisten krijgen bovendien korting op onze teamtrainingen.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

deel 1: Basis Rijk Onderwijs

Deze praktische cursus over goed verrijkingsonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen, biedt naast heldere theoretische onderbouwing praktische handvatten voor in de montessoriklas. Aan bod komen het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas, de onderwijsbehoeften van deze kinderen en de begeleiding die zij van de leerkracht nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen.
Deze cursus is goedgekeurd door Registerleraar onder activiteitsnummer GLldocXFah, 24 registeruren.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

deel 2: Verdieping Rijk Onderwijs

Tijdens deze verdiepingscursus leer je om verrijkende lessen te ontwerpen. Daarnaast leer je hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren en onderpresteren kunt voorkomen en een groei-mindset in je klas kunt bevorderen. De theorie en vaardigheden die je je in deze cursus eigen maakt, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen maar voor àlle kinderen in je klas waardevol en verrijkend!
Deze cursus is goedgekeurd door Registerleraar onder activiteitsnummer GySQ25Olvd, 24 registeruren.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

deel 3: Denken, leren en doen

We gaan dieper in op de theorieën over leren. Vanuit de theorie over metacognitie, cognitieve gedragstraining en de neuropsychologische benadering van de executieve functies gaan we praktisch aan de slag met de implicaties van deze kennis op het onderwijs. Je leert hoe je kinderen bewust kunt maken van de kracht van hun gedachten, hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leerproces en steeds meer zelfsturend, autonoom kunnen leren. De rode draad is de balans tussen inspanning en ontspanning.
Deze cursus is goedgekeurd door Registerleraar onder activiteitsnummer qI2xdaYt7R, 24 registeruren.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het basisonderwijs

deel 1: Basiscursus Rijk Onderwijs

Deze praktische cursus over goed verrijkingsonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen, biedt naast heldere theoretische onderbouwing ook praktische handvatten voor in de klas. Aan bod komen het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas, de onderwijsbehoeften van deze kinderen en de begeleiding die zij van de leerkracht nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen. Elke bijeenkomst voer je met je medecursisten een verrijkingsles uit die je daarna meteen in je klas kunt gebruiken.
Deze cursus is goedgekeurd door Registerleraar onder activiteitsnummer Al78v7bthc, 24 registeruren.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het basisonderwijs

deel 2: Verdieping Rijk Onderwijs

Tijdens deze verdiepingscursus leer je om verrijkende lessen te ontwerpen. Daarnaast komt uitgebreid aan bod hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren en onderpresteren kunt voorkomen en een groei-mindset in je klas kunt bevorderen. De theorie en vaardigheden die je je in deze cursus eigen maakt, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen maar voor àlle kinderen in je klas waardevol en verrijkend!
Deze cursus is goedgekeurd door Registerleraar onder activiteitsnummer rpJkqVSlfo, 24 registeruren.

Leerweg Hoogbegaafdheid in het basisonderwijs

deel 3: Denken, leren en doen

We gaan dieper in op de theorieën over leren. Vanuit de theorie over metacognitie, cognitieve gedragstraining en de neuropsychologische benadering van de executieve functies gaan we praktisch aan de slag met de implicaties van deze kennis op het onderwijs. Je leert hoe je kinderen bewust kunt maken van de kracht van hun gedachten, hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leerproces en steeds meer zelfsturend, autonoom kunnen leren. De rode draad is de balans tussen inspanning en ontspanning.
Deze cursus is goedgekeurd door Registerleraar onder activiteitsnummer UdQFXlfgVl, 24 registeruren.

Reacties zijn gesloten.