School in dialoog: over welbevinden, gelijkwaardigheid en ruimte scheppen

Ervaringen delen over welbevinden
Maandagmiddag 21 september voerden we een interessante dialoog over het welbevinden in het onderwijs. Iedere deelnemer deelde een recente ervaring waarin hij gemerkt had dat zijn welbevinden was toegenomen. Het werd een veelzijdig gesprek met veel overeenkomsten in de basis van de ervaringen.

De een vertelde over hoe blij zijn eigen kinderen waren dat zij tijdens de coronacrisis niet meer naar school hoefden maar lekker thuis konden werken. Een ander vertelde hoe hij ervan kon genieten als hij als conciërge kinderen kon opvangen en hen de ruimte gaf om even helemaal zichzelf te kunnen zijn. Weer een ander genoot ervan dat zij eindelijk contact kreeg met de pabo-student die zich al een jaar nauwelijks had laten zien tijdens de lessen. Ook was er de ervaring van een directielid die merkte hoe goed het voelde om het nu eens anders te gaan doen en met elkaar nog meer ruimte te scheppen voor de kinderen met wie het even niet zo goed gaat.

Gelijkwaardigheid en ruimte scheppen
Uit alle verhalen bleek hoe belangrijk het ook voor de medewerkers in een school is om echt gezien te worden, authentiek en menselijk contact te kunnen maken en zich competent en gewaardeerd te voelen. Gelijkwaardigheid, waarin zowel collega’s onderling, als leerlingen en leerkrachten hun kwetsbaarheid durven tonen, blijken van belang te zijn voor een goede relatie en het welbevinden van zowel leerling als leerkracht. Het vraagt moed en lef om je niet mee te laten slepen in de waan van elke dag, om ruimte te geven en te nemen om dat te doen wat nodig is op dat moment. Daarvoor is het nodig om los te laten wat soms houvast lijkt te bieden en ruimte te maken voor dat wat zich dan aandient.

Jezelf zijn en gezien worden
Zowel directieleden als docenten, conciërges en leerlingen; iedereen in de school heeft behoefte aan oprechte en goede relaties, zowel tussen collega’s als tussen de volwassene en het kind. Ook heeft iedereen behoefte aan autonomie. Iedereen wil graag gezien worden met alle talenten die je hebt en niet alleen je beperkingen. Wanneer besturen erin slagen hun directeuren tegemoet te komen in deze behoeftes en directeuren op hun beurt in deze behoefte voorzien bij hun docenten, is de kans groot dat ook zij ruimte ervaren om hun kinderen dit te bieden.

Elkaar echt zien zoals je bent als mens, stilstaan bij dat wat er op dat moment toe doet: gelijkwaardige relaties, de verbinding met de mensen om je heen, echt jezelf kunnen zijn en dat doen waar je goed in bent.

Ben je nieuwsgierig wat er in jouw team leeft wanneer het gesprek over welbevinden in het onderwijs wordt gevoerd? Neem dan contact met ons op en vraag een dialoog aan op jouw school.

Reacties zijn gesloten.