Teamdag van deDNKRS

Met ons voltallige nieuwe team staken wij op de laatste zomerdag de hoofden bij elkaar. Omdat onze organisatie is gegroeid, startten we de dag met een overleg over de missie en visie van deDNKRS. We zijn het er stellig over eens dat ieder kind recht heeft op levensgeluk. Daarom helpen wij hoogbegaafde kinderen om zich optimaal te ontwikkelen en echt zichzelf te zijn, zodat ze met vertrouwen hun pad kunnen kiezen. Ons streven is zoveel mogelijk kennis in de scholen te brengen, zodat er onderwijs geboden kan worden waarin hoogbegaafde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.

Met elkaar pratend bleken we aardig wat kernwaarden te hebben waaraan we betekenis hechten en waar we als DNKRS voor staan. Belangrijke voorbeelden hiervan:

  • Het zien van de mens. Als je als mens gezien wordt, voel je je veilig en geaccepteerd. Wanneer je je geaccepteerd voelt, kun je jezelf zijn en de kracht in jezelf optimaal ervaren.
  • Gericht op groei. Wij willen inspirerend zijn om kinderen en volwassenen in beweging te brengen. Een inspirerende omgeving zet aan tot onderzoeken en ontdekken; zowel bij jezelf als in de wereld om je heen.
  • Gelijkwaardig. Wij geloven in gelijkwaardigheid, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Ieder mens heeft een unieke inbreng. Door gelijkwaardig met elkaar, elkaars ideeën, gevoelens en meningen om te gaan, maken we optimaal gebruik van wat de wereld ons biedt en komen we optimaal tot ontwikkeling.
  • Creativiteit. Creativiteit is een belangrijk aspect in onze lessen en begeleiding. Creativiteit geeft de mogelijkheid om op een eigen wijze en onderzoekend te komen tot nieuwe ideeën, oplossingen en resultaten. De creatieve en speelse geest van kinderen is van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld het oplossen van problemen.
  • Professionaliteit. deDNKRS hecht groot belang aan haar deskundigheid en het actueel houden daarvan. We zijn betrouwbaar, gemotiveerd en enthousiast.

Uitgedaagd door het Vogeleiland in het Amsterdamse bos, nam onze collega Katja ons daarna mee op een inspirerende natuurbelevingstocht. Lees meer over Katja’s activiteiten op haar website NatuurlijkBegaafd.

De tweede helft van de dag stond in het teken van intervisie, het uitwisselen van deskundigheid, werkvormen en nieuwe ideeën, de kwaliteit van ons werk en het nieuwe cliëntregistratiesysteem. Het was een waardevolle middag, waarvan we zeker weten dat deze zijn vruchten afwerpt in de praktijk.

Deel je ervaringen en lees die van anderen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *