Uitkomsten kwaliteitsonderzoek deDNKRS

deDNKRS deed begin 2021 een groot onderzoek onder ouders, zorg- en onderwijsprofessionals. Doel van dit onderzoek was het centraal stellen van de behoefte van onze klanten. Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel (persoonlijke gesprekken met verschillende klanten om de leefwereld in kaart te brengen) en een kwantitatief deel (een online enquête over imago en de ervaringen van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening en communicatie).

Wij zijn blij met de uitkomsten van ons brede onderzoek en dankbaar voor de vele positieve reacties en het vertrouwen dat klanten in ons stellen. Zowel ouders en kinderen, als (onderwijs)professionals waarderen deDNKRS om de deskundige en enthousiaste werkwijze, de persoonlijke benadering, het zien van de mens en het goed kunnen luisteren.

Er werden ook verbeterpunten genoemd: zichtbaarheid in het algemeen, betere communicatie in het algemeen, meer communicatie met en terugkoppeling aan scholen én uitbreiding van ons aanbod (begeleiding voortgezet onderwijs en begeleiding ouders).

Onder de respondenten zijn twee prachtige spellen Photosynthesis verloot. Deze respondenten hebben inmiddels bericht ontvangen, de spellen zijn onderweg!

Wij danken iedereen hartelijk voor de bijdragen.

Reacties zijn gesloten.